Direct naar content gaan

Samenvatting

X (belanghebbende) is met zijn eenmanszaak, waarmee hij onder meer handelde in telefoons en diverse computercomponenten, naar voren gekomen in een strafrechtelijk onderzoek naar btw-carrouselfraude. Mede naar aanleiding van dit onderzoek heeft de Inspecteur aan X vijf naheffingsaanslagen omzetbelasting opgelegd.

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft geconstateerd dat de Inspecteur in de beroepsfase geanonimiseerde stukken heeft verstrekt aan Rechtbank Noord-Nederland. Het Hof vat dit op als een impliciet verzoek om de geheimhoudingsprocedure, als bedoeld in artikel 8:29 Awb, toe te passen.

De Inspecteur heeft verzocht tot beperkte kennisgeving van persoonsgegevens. Hij stelt dat de bescherming van deze gegevens en de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en/of privacy van de betreffende Nederlandse ambtenaren aanzienlijk zwaarder weegt dan het belang dat X heeft bij kennisneming van deze gegevens. Hij heeft dit echter niet nader gemotiveerd. Volgens de geheimhoudingskamer van het Hof heeft hij niet aannemelijk heeft gemaakt dat er gewichtige redenen zijn voor beperkte kennisneming van deze gegevens. Dit geldt ook voor weggelakte afdekkingen achter ’assessment’. Hetgeen de Inspecteur heeft gesteld is onvoldoende concreet om te kunnen komen tot de conclusie dat sprake is van gewichtige redenen om het bedrag achter 'assessment' slechts aan de rechter te openbaren.

Ten aanzien van een aantal gegevens heeft X tijdens de zitting bij de geheimhoudingskamer aangegeven dat hij er geen bezwaar tegen heeft dat deze voor hem geheim blijven. Het betreft onder meer gegevens van buitenlandse ambtenaren en namen van derden. In zoverre bestaat geen geschil over het door de Inspecteur gedane verzoek om beperkte kennisneming. Het verzoek wordt op dit onderdeel toegewezen.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2010-2014
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
31 oktober 2023
Rolnummer
21/931; 21/932; 21/933; 21/934
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2023:9250
NLF-nummer
NLF 2023/2589
Aflevering
16 november 2023
bwbr0005537&artikel=8:29,bwbr0005537&artikel=8:29

Naar de bovenkant van de pagina