Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

Advocaat TP is lid van de raad van bestuur van een aantal nv’s naar Luxemburgs recht, te weten een in Luxemburg gevestigde bank, een holding van een aan de beurs van Frankfurt genoteerde logistieke groep en twee holdings van een aan de beurs van Parijs genoteerde farmaceutische groep. Als lid van deze raden neemt hij deel aan de vorming van besluiten inzake de boekhouding, het risicomanagement en de door de betrokken groep te volgen strategie en stelt hij mede voorstellen op die aan de aandeelhoudersvergaderingen worden voorgelegd. De dagelijkse leiding van de eerste twee vennootschappen is in handen van een directiecomité, dat bestaat uit gedelegeerd bestuurders of directeuren-bestuurders. De twee andere vennootschappen verrichten geen werkzaamheden waarvoor een directiecomité nodig is.

Op 28 juli 2020 heeft de Luxemburgse belastingdienst ambtshalve btw geheven over de tantièmes die TP in 2019 als bestuurder had ontvangen. Bij besluit van 23 december 2020 is de ambtshalve geheven btw bevestigd op de grond dat bestuurders van een vennootschap zelfstandig een economische activiteit verrichten en dus niet aan de heffing van btw ontkomen.

TP betwist dat zijn tantièmes aan btw zijn onderworpen. Hij zet uiteen dat een lid van de raad van bestuur zijn werkzaamheden niet als zelfstandige verricht, maar als lid van een collectief orgaan dat de rechtspersoon vertegenwoordigt. De Luxemburgse belastingdienst betoogt dat TP als bestuurder een economische activiteit verricht, aangezien die activiteit permanent is en hij hiervoor als tegenprestatie een vergoeding ontvangt. Het geschil tussen partijen heeft in wezen betrekking op de begrippen ‘economische activiteit’ die ‘zelfstandig’ wordt verricht in de zin van artikel 9, lid 1, Btw-richtlijn.

Het Tribunal d’arrondissement (Luxemburg) heeft hierover aan het HvJ prejudiciële vragen gesteld.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2019
Instantie
HvJ
Datum instantie
25 juli 2022
Rolnummer
C-288/22
NLF-nummer
NLF 2022/1539
Aflevering
11 augustus 2022
bwbv0001506&artikel=267,bwbv0001506&artikel=267,celex32006l0112&artikel=9,celex32006l0112&artikel=9

Naar de bovenkant van de pagina