Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

De Wet van 22 december 2021 tot wijziging van de Wet VpB 1969 met het oog op het tegengaan van enkele mismatches die ontstaan bij de toepassing van het zakelijkheidsbeginsel in de vennootschapsbelasting (Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel) is geplaatst in het Staatsblad van 27 december 2021 (Stb. 2021, 654).

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
22 december 2021
Rolnummer
Stb. 2021, 654
NLF-nummer
NLF 2022/0042
Aflevering
6 januari 2022

X