Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De staatssecretaris heeft vragen van de Tweede Kamer beantwoord over de vormgeving van de tegemoetkoming Fraude Signalering Voorziening (FSV) (23 pagina’s).

Informeren van mensen geregistreerd in FSV

De Belastingdienst start medio september 2022 met het informeren van mensen die in FSV staan en die geen van de vastgestelde effecten van hun registratie hebben gehad. Deze personen krijgen te horen dat er is vastgesteld dat er geen effect is van hun registratie, dat er geen gegevens zijn gedeeld en dat ze niet met bijzondere persoonsgegevens in FSV staan opgenomen. Er zal worden aangegeven dat de betrokkenen derhalve niet in aanmerking komen voor een tegemoetkoming.

Eind oktober 2022 is de staatssecretaris van plan om te starten met het informeren van mensen die een verklaarbaar effect hebben gehad van de registratie, maar waarvan geen bijzondere persoonsgegevens zijn opgenomen in FSV en waarvan geen gegevensdeling heeft plaatsgevonden. Personen waarvan wel bijzondere persoonsgegevens zijn opgenomen in FSV en die een effect van de registratie hebben gehad, worden geïnformeerd na overleg met de Tweede Kamer.

Tijdelijke Signalenvoorziening (TSV)

Het proces voor het behandelen van signalen, waarvoor voorheen de FSV werd gebruikt, ligt momenteel stil. Er is een nieuw proces ontwikkeld met een ondersteunende applicatie: Tijdelijke Signalenvoorziening (TSV). Op deze voorgenomen gegevensverwerking is een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB) uitgevoerd. Vanuit het belang dat de Belastingdienst hecht aan het zorgvuldig omgaan met gegevens is de GEB voorgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) die een stevig advies heeft gegeven.

Contouren tegemoetkomingsregeling FSV

Naast de beantwoording van de vragen heeft de staatssecretaris ook de ‘Contouren tegemoetkomingsregeling FSV’ aan de Kamer toegezonden.

Over de FSV

De FSV werd gebruikt voor het registreren van risicosignalen. Uit onderzoek bleek dat het gebruik van dit systeem op verschillende punten niet voldeed aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Daarom is de FSV op 27 februari 2020 uitgezet en daarna niet meer gebruikt.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
31 augustus 2022
Rolnummer
2022-0000215093
NLF-nummer
NLF 2022/1747
Aflevering
8 september 2022

Naar de bovenkant van de pagina