Direct naar content gaan

Samenvatting

Op 6 november 2017 hebben de gemeente Amsterdam en A (bv), enig aandeelhouder en bestuurder van X (bv; belanghebbende), een overeenkomst gesloten met betrekking tot de uitgifte in eeuwigdurende erfpacht van een perceel grond met opstallen. De jaarlijkse canon bedraagt € 83.650. Deze is gebaseerd op de erfpachtgrondwaarde van € 3,5 miljoen en een canonpercentage van 2,39. X is verplicht de canon voor de (eeuwigdurende) looptijd van zijn erfpachtrecht bij vooruitbetaling te voldoen tegen een afkoopsom van € 3,5 miljoen.

In geschil is hoe de heffingsgrondslag voor de berekening van de verschuldigde overdrachtsbelasting moet worden bepaald. De vraag is of de afkoopsom van de eeuwigdurende erfpacht (volledig) moet worden meegenomen (standpunt Inspecteur) of is gemaximeerd op 17 keer de jaarlijkse canon (standpunt X).

Hof Amsterdam leidt uit de akten af dat partijen nooit de bedoeling hebben gehad een erfpachtrecht te vestigen tegen betaling van een periodieke canon, welke periodieke (canon)verplichting nadien is afgekocht. Partijen hebben steeds de bedoeling gehad om een canon-vrij, eeuwigdurend erfpachtrecht overeen te komen, welk recht door X verkregen is tegen vooruitbetaling van € 3,5 miljoen.

De Inspecteur is terecht uitgegaan van de afkoopsom (voor te betalen canons) van € 3,5 miljoen als heffingsgrondslag voor de berekening van de verschuldigde overdrachtsbelasting, overeenkomstig artikel 9, lid 1, Wet BRV. Aangezien er nooit een daadwerkelijk te betalen canon is overeengekomen komt men aan artikel 11 Wet BRV (jo. artikel 2 Uitv.besl. BRV) niet toe.

De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie tegen deze uitspraak verworpen onder verwijzing naar artikel 81 Wet RO (22/00697)

Metadata

Rubriek(en)
Belastingen van rechtsverkeer
Belastingtijdvak
2017
Instantie
Hof Amsterdam
Datum instantie
27 januari 2022
Rolnummer
20/00796
ECLI
ECLI:NL:GHAMS:2022:369
Auteur(s)
Yves Gassler
Universiteit Leiden
NLF-nummer
NLF 2022/0458
Aflevering
3 maart 2022
Judoreg
NFB4858
bwbr0002740&artikel=9,bwbr0002740&artikel=9

Naar de bovenkant van de pagina