Direct naar content gaan

Samenvatting

De Wet differentiatie overdrachtsbelasting regelt een nadere differentiatie in de overdrachtsbelasting. Met ingang van 1 januari 2021 is het algemene tarief van de overdrachtsbelasting 8%. Verder geldt vanaf 1 januari 2021 een vrijstelling voor starters en het verlaagde tarief van 2% voor woningen, die alleen van toepassing zijn als de verkrijger een natuurlijk persoon is en de woning na de verkrijging, anders dan tijdelijk, als hoofdverblijf gaat gebruiken én dat onmiddellijk voorafgaand aan de verkrijging schriftelijk verklaart. Het gevolg van voornoemde wet is dat voor alle andere verkrijgers, waaronder ook woningcorporaties en andere verhuurders, het algemene tarief van 8% van toepassing is.

De overdrachtsbelasting kent met het oog op een gelijk speelveld met andere marktpartijen geen algehele vrijstelling voor overdrachten tussen woningcorporaties. Het is echter mogelijk om in specifieke gevallen gebruik te maken van een bestaande vrijstelling van overdrachtsbelasting, mits aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. Tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan 2021 is om verduidelijking gevraagd wat betreft deze voorwaarden en de toepassing van de vrijstelling van overdrachtsbelasting bij taakoverdracht. De minister van BZK heeft hierop per brief van 4 december 2020 laten weten op welke wijze de vrijstelling bij taakoverdracht voor woningcorporaties geldt en welke voorwaarden hierbij gelden. Daarin is ook aangekondigd dat, om de vrijstelling van overdrachtsbelasting bij taakoverdrachten in het geval van sanering zeker te stellen, artikel 5d Uitv.besl. BRV nader wordt ingevuld. Deze algemene maatregel van bestuur (Stb. 2021, 357) geeft opvolging aan de bovenstaande toezegging. Daarnaast wordt ingegaan op de samenhang met het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015.

Dit besluit is met ingang van 17 juli 2021 in werking getreden en werkt ten aanzien van artikel I, onderdeel A, terug tot en met 1 oktober 2020.

Metadata

Rubriek(en)
Belastingen van rechtsverkeer
Belastingtijdvak
17 juli 2021 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
7 juli 2021
Rolnummer
2021-0000128890
Auteur(s)
Yves Gassler
Universiteit Leiden
NLF-nummer
NLF 2021/1610
Aflevering
19 augustus 2021
Judoreg
NFB4501
bwbr0002740&artikel=15,bwbr0002770&artikel=5d,bwbr0002770&artikel=5d&lid=1,bwbr0002770&artikel=5d&lid=5,bwbr0002770&artikel=6,bwbr0011353&artikel=6.33,bwbr0002740&artikel=15,bwbr0002770&artikel=5d,bwbr0002770&artikel=6,bwbr0011353&artikel=6.33

Naar de bovenkant van de pagina