Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(3)
  • Jurisprudentie(35)
  • Commentaar NLFiscaal(1)
  • Literatuur(7)
  • Recent(4)

Vastgoed-bv (X; belanghebbende) heeft in 2015 een kantoorgebouw gekocht voor € 2.500.000. Het kantoorgebouw is getransformeerd naar een woongebouw met 77 woonappartementen. Vanaf april tot en met juni 2017 zijn huurovereenkomsten gesloten voor de appartementsrechten. In juni 2017 heeft beleggingsmaatschappij Y een bod uitgebracht voor de koop van het gebouw.

In augustus 2017 zijn de appartementen in gebruik genomen door de huurders. X heeft de in aftrek gebrachte omzetbelasting herzien in verband met de vrijgestelde ingebruikneming van de appartementen. In oktober 2017 is het complex verkocht aan Y. Levering heeft een maand later plaatsgevonden in verhuurde staat voor een koopsom van € 12.678.500 inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting en/of overdrachtsbelasting. Ter zake van de levering is geen omzetbelasting in rekening gebracht.

De Inspecteur heeft vanwege de levering van het gebouw omzetbelasting van X nageheven. In geschil is of dat terecht is. Bij Hof Arnhem-Leeuwarden is in dit verband primair in geschil of sprake is van een overgang van een algemeenheid van goederen in de zin van artikel 37d Wet OB 1968. Dat is volgens het Hof het geval.

X oefende met het verhuurde complex een autonome economische activiteit uit, te weten het exploiteren (verhuren) van 77 appartementen met aanvullende activiteiten. Zij bezigde het gebouw en de daarbij behorende overeenkomsten in haar onderneming. Het Hof acht aannemelijk dat de onderneming door de koper is voortgezet. Hierbij neemt het Hof in aanmerking dat gelet op de in de huurovereenkomsten opgenomen verplichtingen voor de verhuurder, de koper de bijkomende activiteiten onverminderd heeft voortgezet. Het feit dat het gebouw op 18 mei 2018 is doorverkocht, doet hieraan niet af. Het Hof acht aannemelijk dat ook deze tweede koper de onderneming met betrekking tot het gebouw heeft voortgezet.

Er is sprake van een overgang van een algemeenheid van goederen zodat de aan X opgelegde naheffingsaanslag wordt vernietigd.

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
november 2017
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
17 mei 2022
Rolnummer
21/00041
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2022:4044
NLF-nummer
NLF 2022/1064
Aflevering
2 juni 2022
bwbr0002629&artikel=37d,bwbr0002629&artikel=37d

X