Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie(45)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur(3)
  • Recent(2)

De Inspecteur heeft een verweerschrift ingediend in een belastingzaak betreffende X (belanghebbende), waarvan de bijlagen 51 tot en met 55 zijn geschoond. Deze bijlagen betreffen verzoeken om uitwisseling van informatie tussen Nederland en Duitsland en Nederland en Oostenrijk. De Inspecteur verzoekt om geheimhouding van de persoonlijke gegevens van de daarin genoemde (buitenlandse) behandelend ambtenaren omwille van de privacy van de personen. Deze gegevens zijn niet van belang voor de inhoudelijke behandeling van de zaak en X wordt door het weglaten daarvan niet in haar belangen geschaad, aldus de Inspecteur. X gaat niet akkoord met het verzoek.

De geheimhoudingskamer van Rechtbank Zeeland-West-Brabant is van oordeel dat het belang bij bescherming van de persoonsgegevens en andere gegevens die tot die behandelend ambtenaren zijn te herleiden in dit geval aanzienlijk zwaarder weegt dan het belang van X bij kennisneming van die gegevens. Dat de betreffende gegevens in de stukken zijn weggelakt is dan ook gerechtvaardigd.

De geheimhoudingskamer wijst het verzoek om geheimhouding toe.

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Internationaal belastingrecht
Belastingtijdvak
niet bekend
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum instantie
17 december 2021
Rolnummer
21/1186
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2021:6359
NLF-nummer
NLF 2022/0059
Aflevering
6 januari 2022
bwbr0005537&artikel=8:29

X