Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De Inspecteur heeft aan X (belanghebbende) twee naheffingsaanslagen omzetbelasting opgelegd en boetebeschikkingen.

De bezwaren van X zijn door de Inspecteur niet-ontvankelijk verklaard. In geschil is of dat terecht is.

X heeft vóór 1 augustus 2019 bezwaar gemaakt. In zo’n geval blijven in fiscale boetezaken de bewijsregels van toepassing die de Hoge Raad tot het arrest HR 5 juli 2019, 18/01961, ECLI:NL:HR:2019:1102, NLF 2019/1688, met noot van Geradts, hanteerde voor de beoordeling of het bezwaar tijdig is gemaakt (HR 5 november 2021, 21/00037, ECLI:NL:HR:2021:1648, NLF 2021/2161, met noot van Geradts). Die bewijsregels zijn niet hetzelfde als de bewijsregels die gelden voor de beoordeling of tijdig bezwaar is gemaakt tegen de naheffingsaanslagen.

Hof Den Bosch oordeelt dat de Inspecteur het bezwaar tegen de naheffingsaanslagen terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard. X heeft niet aannemelijk gemaakt dat verzending van brieven van 28 november 2017 daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Ten aanzien van de boetebeschikkingen komt het Hof op basis van de oude bewijsregels tot een ander oordeel. Er zijn twijfels over de (tijdige) indiening van de bezwaarschriften met dagtekening 28 november 2017, maar die twijfels zijn niet voldoende om te oordelen dat overtuigend is aangetoond dat X niet tijdig die bezwaarschriften heeft ingediend. De bezwaren tegen de boetebeschikkingen zijn daarom ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard. Voor dat geval hebben partijen tijdens de zitting in hoger beroep een compromis gesloten over de boetebeschikkingen.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2013-2015
Instantie
Hof Den Bosch
Datum instantie
28 september 2022
Rolnummer
21/00737; 21/00738
ECLI
ECLI:NL:GHSHE:2022:3287
NLF-nummer
NLF 2022/2360
Aflevering
1 december 2022

Naar de bovenkant van de pagina