Direct naar content gaan

Samenvatting

Volgens de de wrakingskamer van de Hoge Raad voldoet het onderhavige wrakingsverzoek van X (belanghebbende) niet aan de eis dat het verzoek om wraking is gemotiveerd en kan het dus niet worden aangemerkt als een wrakingsverzoek in de zin van artikel 8:15 Awb. Om die reden laat de Hoge Raad het verzoek buiten behandeling.

Gelet op het aantal wrakingsverzoeken dat X in deze procedure heeft ingediend en op de inhoud van die verzoeken (waarbij geldt dat het instituut van de wraking niet is bedoeld als rechtsmiddel tegen procedurele of inhoudelijke beslissingen van de rechters die de zaak behandelen (vgl. HR 25 september 2018, 18/02675, ECLI:NL:HR:2018:1413, r.o. 3.3), kan dit verzoek in redelijkheid niet anders worden verstaan dan als misbruik. Om deze redenen bepaalt de Hoge Raad op grond van artikel 8:18, lid 4, Awb dat een volgend wrakingsverzoek van X niet in behandeling zal worden genomen.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2023
Instantie
HR
Datum instantie
17 november 2023
Rolnummer
23/03714
ECLI
ECLI:NL:HR:2023:1577
NLF-nummer
NLF 2023/2649
Aflevering
23 november 2023
bwbr0005537&artikel=8:15,bwbr0005537&artikel=8:15,bwbr0005537&artikel=8:18,bwbr0005537&artikel=8:18

Naar de bovenkant van de pagina