Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

In een brief van 27 mei 2021 heeft de Inspecteur aan X (belanghebbende) medegedeeld dat zijn gegevens in de Fraude Signalering Voorziening (FSV) van de Belastingdienst zijn opgenomen.

In een brief van 11 augustus 2022 heeft de Inspecteur aan X medegedeeld dat de persoonsgegevens van X zijn verwerkt in het kader van project Z (het zogenoemde project 1043) voor de belastingjaren 2007 tot en met 2012 en 2014.

Bij Hof Arnhem-Leeuwarden is in geschil het antwoord op de vraag of de Inspecteur onrechtmatig heeft gehandeld bij het opleggen van de aanslag IB/PVV 2014.

Het Hof acht het niet aannemelijk dat de Inspecteur de aanslag onrechtmatig heeft vastgesteld. De naam van X is vermeld in de FSV en het project Z. De Inspecteur heeft vervolgens aan X en het Hof de gegevens verstrekt die van belang zijn voor de beoordeling of de Inspecteur daarbij onrechtmatig heeft gehandeld. Anders dan X stelt, volgt uit die gegevens niet dat de vermelding in de FSV of het project Z is gebaseerd op zijn dubbele nationaliteit of herkomst. Uit de vermeldingen bij de jaren 2012 en 2014 volgt eerder dat de correcties voor het jaar 2012 en 2014 tot de vermelding in de FSV en het project Z hebben geleid. Van een schending van artikel 2:4 en 4:5 Awb, artikel 1 GW of beginselen van behoorlijk bestuur is dan ook geen sprake.

Het hoger beroep is ook overigens ongegrond.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2014
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
22 november 2022
Rolnummer
21/00693
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2022:10089
NLF-nummer
NLF 2022/2416
Aflevering
8 december 2022

Naar de bovenkant van de pagina