Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent
Omschrijving van de maatregel
  • Het invoeren van een waarderingsvoorschrift voor prijzen in natura. Dit kan door in de Wet op de kansspelbelasting met een waarderingsvoorschrift aan te sluiten bij het voorschrift voor loon in natura in de Wet op de loonbelasting 1964.

Het is niet al goud wat blinkt

In aanbeveling 159 wordt onder het thema ‘uniformering begrippenkader’ in het kader van verkenningen tot vereenvoudiging van de Belastingdienst een voorstel gedaan voor een aanpassing van de Wet KSB. Voorgesteld wordt om bij de waardering van door spelers gewonnen prijzen in natura aan te sluiten bij het voorschrift voor loon in natura in de Wet op de loonbelasting 1964. Dat zou leiden tot een ‘vereenvoudiging’ van de kansspelbelasting. Uniformering van het begrippenkader maakt voor de belastingplichtige ‘duidelijk’ hoeveel kansspelbelasting er is verschuldigd. In deze noot ga ik in op de vraag of dit een verstandig voorstel van de staatssecretaris is. Het antwoord is nee, reeds omdat het eerder tevergeefs is voorgesteld.

‘Compliant gedrag’ stimuleren

Rubriek(en)
Bouwstenen
Kansspelbelasting
Instantie
MvF
Datum instantie
18 mei 2020
Parlementair dossier
NLF-nummer
NLFs 2020/0174
Aflevering
11 juni 2020
Judoreg
NFB3477
Auteur(s)
Bas Jongmans
Gaming Legal Group

X