Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(1)
  • Jurisprudentie(5)
  • Commentaar NLFiscaal(6)
  • Literatuur
  • Recent(2)
  • Annotatie wetsgeschiedenis NLFiscaal(2)

X (belanghebbende) had tot 13 december 2013 een aanmerkelijk belang (ab) in een bv die op 12 december 2013 is ontbonden. X heeft ter zake van de ontbinding een verlies uit ab geleden van € 34.693. Hij heeft het verlies niet in de aangifte IB/PVV 2013 opgenomen. In de aangifte is uitsluitend een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 18.420 vermeld. Bij de aanslag is geen verlies uit ab vastgesteld.


Bij Rechtbank Noord-Nederland is in geschil of de Inspecteur bij de vaststelling van de aanslag IB/PVV 2015 terecht geen rekening heeft gehouden met het sinds 2013 resterende verlies uit ab door dat verlies niet om te zetten in een belastingkorting.


De Rechtbank oordeelt dat X in ieder geval met een brief van 1 juni 2016 (bezwaar tegen voorlopige aanslag IB/PVV 2015) een verzoek heeft gedaan als bedoeld in artikel 4.53, lid 1, Wet IB 2001. Het aanslagbiljet IB/PVV 2015 met daarop de definitieve aanslag moet volgens de Rechtbank (mede) worden opgevat als een afwijzende beslissing op het verzoek van X. De Inspecteur heeft het verzoek volgens de Rechtbank ten onrechte afgewezen.


De Rechtbank vindt niet dat uit het samenstel van artikel 4.49, 4.50 en 4.53 Wet IB 2001 voortvloeit dat een om te zetten verlies eerst bij beschikking als bedoeld in artikel 4.50 Wet IB 2001 moet zijn vastgesteld. Het gaat bij de toepassing van artikel 4.53 Wet IB 2001 namelijk niet om de verrekening van verliezen en ook niet om de verrekening van verliezen binnen box 2. De Rechtbank oordeelt dat een (eerdere) verliesvaststellingsbeschikking geen constitutief vereiste is voor de omzetting van een verlies uit ab in een belastingkorting.


Gelet hierop is het beroep gegrond. De aanslag wordt verminderd naar nihil.


 

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2015
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum instantie
29 oktober 2021
Rolnummer
21/786
ECLI
ECLI:NL:RBNNE:2021:4745
NLF-nummer
NLF 2021/2230
Aflevering
25 november 2021
bwbr0011353&artikel=4.53

X