Direct naar content gaan

Samenvatting

X (belanghebbende) heeft met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een overeenkomst gesloten voor het ontwerpen, bouwen, financieren en het beschikbaar houden van de HSL-zuid.

Voor de uitvoering van de werkzaamheden factureert X zogenoemde beschikbaarheidsvergoedingen met omzetbelasting aan het ministerie. Deze vergoedingen worden betaald sinds 28 juli 2006, de datum waarop het zuidelijke deel van de HSL-zuid beschikbaar werd gesteld.

De hoogte van de beschikbaarheidsvergoeding wordt onder meer bepaald door de financiering van de aanleg van de HSL-zuid door X, die bestaat uit leningen met een vast en met een variabel rentepercentage. Voor de afdekking van het renterisico zijn partijen een hedge-regeling overeengekomen, waarbij wordt gerekend met een vaste rente van 4,25%. Omdat de variabele rente in het derde kwartaal 2017 lager was dan 4,25%, moest X het verschil betalen aan het ministerie (€ 9.113.900, vermeerderd met € 1.913.938 omzetbelasting).

X stelt dat de betaling aan het ministerie moet worden aangemerkt als een prijsvermindering. Als gevolg daarvan heeft zij recht op teruggaaf van de omzetbelasting die is begrepen in deze prijsvermindering, aldus X.

Rechtbank Noord-Holland geeft X geen gelijk. De hedge-regeling is onvoldoende nauw verbonden met de bouw en het beschikbaar houden van de infrastructuur om te kunnen concluderen dat sprake is van één enkele en ondeelbare economische prestatie waarvan splitsing kunstmatig is. De hedge-regeling dient als een afzonderlijke prestatie van het ministerie aan X uit hoofde van het contract te worden aangemerkt.

De betaling houdt uitsluitend verband met de rentestand. Van een vermindering van de vergoeding voor de prestaties van X betreffende het beschikbaar houden van de infrastructuur is dus geen sprake.

Het beroep is ongegrond.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
1 juli 2017 tot en met 30 september 2017
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum instantie
9 februari 2023
Rolnummer
21/1712
ECLI
ECLI:NL:RBNHO:2023:1474
bwbr0002629&artikel=29&lid=1

Naar de bovenkant van de pagina