Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
 • Internationale regelgeving
 • Lagere regelgeving
 • Besluiten
 • Jurisprudentie
 • Commentaar NLFiscaal
 • Literatuur
 • Recent

De staatssecretaris heeft de nota naar aanleiding van het verslag bij de Wet delegatiebepalingen hersteloperatie toeslagen naar de Tweede Kamer gezonden.


Deze nota is als volgt ingedeeld: 1. Inleiding

 2. Doel van de delegatiegrondslagen

 3. De drie aanvullende herstelregelingen

 4. Uitvoeringsgevolgen


Het wetsvoorstel


In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld specifieke grondslagen in het leven te roepen op basis waarvan in een AMvB drie aanvullende regelingen kunnen worden opgenomen in het kader van de hersteloperatie toeslagen. Het gaat hierbij om regelingen voor kinderen en voor ex-partners die getroffen zijn door de problemen rondom de kinderopvangtoeslag en om een regeling voor gedupeerden van de problemen rondom de uitvoering van de huurtoeslag, de zorgtoeslag en het kindgebonden budget.


In de uitvoeringstoets heeft de Belastingdienst aangegeven dat dit wetsvoorstel uitvoerbaar is. Wanneer een AMvB gereed is, moet deze zelfstandig worden getoetst op uitvoerbaarheid.


Dit wetsvoorstel moet op 1 januari 2022 in werking treden.


Zie ook de noot van Thomas in NLF 2021/2222 bij het wetsvoorstel.
Rubriek(en)
Toeslagen
Belastingtijdvak
1 januari 2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
21 november 2021
Rolnummer
35 957
NLF-nummer
NLF 2021/2223
Aflevering
25 november 2021

X