Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

X (bv; belanghebbende) heeft op 17 maart 2017 een aangifte BPM ingediend voor een Alfa Romeo. Bij de aangifte is gebruikgemaakt van de koerslijst AutotelexPro. Deze is samengesteld uit zowel btw-auto’s als marge-auto’s. X stelt dat de BPM moet worden verminderd omdat hij alsnog wenst te opteren voor de koerslijst XRAY ‘marge’, die uitgaat van alleen marge-auto’s.

X heeft bij Rechtbank Gelderland geen gegevens aangedragen waaruit kan worden afgeleid dat toepassing van een andere koerslijst leidt tot een hogere afschrijving dan waarvan hij bij de aangifte is uitgegaan. Er is ook geen aanleiding voor een vermindering van de BPM op grond van het feit dat niet is vergeleken met een ex-rental auto. De Rechtbank heeft het beroep ongegrond verklaard.

De Inspecteur heeft in hoger beroep alsnog de kentekengegevens verstrekt. Indien hij deze gegevens in de bezwaarfase zou hebben beoordeeld, zou dat hebben geleid tot een gegrond bezwaar en zou de verschuldigde BPM op grond van een extra leeftijdskorting met € 10 zijn verminderd. Dit houdt (ook) in dat de uitspraak op bezwaar onvoldoende is voorbereid. Het hoger beroep is hierom gegrond. Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden is niet aannemelijk geworden dat sprake moet zijn van een verdere vermindering.

X heeft geen recht op vergoeding van de bezwaarkosten. Voor zover het bezwaar tegen de voldoening van BPM op basis van de extra leeftijdskorting gegrond is, is dit niet het gevolg van een aan de Inspecteur te wijten onrechtmatigheid in de zin van artikel 7:15, lid 2, Awb.

X heeft wel recht op een vergoeding van de proceskosten in beroep en hoger beroep. Het Hof berekent de vergoeding op € 3.795, uitgaande van een tarief van € 759 per punt (vgl. HR 27 mei 2022, 21/02977, ECLI:NL:HR:2022:752, NLF 2022/1096, met noot van Hennevelt).

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Autobelastingen
Belastingtijdvak
2017
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
30 augustus 2022
Rolnummer
19/00744
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2022:7503
NLF-nummer
NLF 2022/1857
Aflevering
22 september 2022

Naar de bovenkant van de pagina