Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

Bij Hof Den Bosch was in deze BPM-zaak onder meer in geschil de hoogte van de aan X (belanghebbende) toekomende vergoeding voor immateriële schade wegens overschrijding van de redelijke termijn voor berechting.

Het Hof heeft geoordeeld dat voor de fasen van bezwaar, beroep, hoger beroep, cassatie en de terugwijzingsprocedure de redelijke termijn van berechting moet worden gesteld op in totaal zeven jaar. Daarbij heeft het Hof voor de bezwaar- en beroepsprocedure twee jaar in aanmerking genomen, voor de hogerberoepsprocedure twee jaar, voor de cassatieprocedure twee jaar en voor de bezwaar- en beroepsprocedure na terugwijzing door de Hoge Raad één jaar.

Het door X ingestelde cassatieberoep is onder meer gericht tegen het oordeel van het Hof over hetgeen in dit geval als een redelijke termijn voor berechting in eerste aanleg moet worden beschouwd.

Als de bestuursrechter de zaak terugwijst naar de Inspecteur om opnieuw uitspraak op bezwaar te doen, start voor het vaststellen van de redelijke termijn voor berechting in eerste aanleg niet een nieuwe behandelingsfase. In zulke zaken geldt als uitgangspunt dat de berechting in eerste aanleg niet binnen een redelijke termijn heeft plaatsgevonden als het totale tijdsverloop van de bezwaar- en beroepsfase, dat is de optelsom van het tijdsverloop van de bezwaar- en beroepsfase vóór terugwijzing en van de bezwaar- en beroepsfase na terugwijzing, langer heeft geduurd dan twee jaren. Daarbij geldt dat de duur van de hervatte berechting in eerste aanleg aanvangt op de dag nadat de terugwijzingsuitspraak is gedaan (vgl. HR 22 november 2019, 19/01594, ECLI:NL:HR:2019:1818, r.o. 3.2). Het Hof is in zoverre van een onjuiste rechtsoordeel uitgegaan.

Het cassatieberoep wordt voor het overige met toepassing van artikel 81 Wet RO ongegrond verklaard.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2011
Instantie
HR
Datum instantie
9 september 2022
Rolnummer
21/02312
ECLI
ECLI:NL:HR:2022:1153
Auteur(s)
Wendy Nent
BDO
NLF-nummer
NLF 2022/1807
Aflevering
22 september 2022
Judoreg
NFB5225
bwbv0001000&artikel=6,bwbv0001000&artikel=6

Naar de bovenkant van de pagina