Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(3)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(6)
  • Jurisprudentie(118)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur(12)
  • Recent(11)

De Inspecteur heeft op 3 januari 2017 aan fiscale eenheid X (belanghebbende) verzocht inzicht te geven in de verschuldigde omzetbelasting over onder meer de periode 2013. Daarop heeft X laten weten dat over de periode 2013 nog een bedrag van € 59.915 dient te worden voldaan. X heeft op 27 januari 2017 een suppletieaangifte omzetbelasting over de periode 2013 ingediend met een te betalen bedrag aan OB van € 59.915. De Inspecteur heeft op basis van de door X verstrekte informatie een naheffingsaanslag met een vergrijpboete opgelegd (artikel 67 AWR) en heeft een suppletieboete (artikel 10a AWR) aangekondigd.


Het geschil betreft het antwoord op de vraag of aan X terecht en tot het juiste bedrag bij boetebeschikkingen een boete is opgelegd op grond van artikel 67f AWR en artikel 10a AWR.


Op het aanslagbiljet is slechts één boete, één boetebedrag (van € 29.957) en één overtreden voorschrift vermeld en dat is het voorschrift van artikel 67f AWR. Er is dus geen artikel 10a-boetebeschikking gegeven, oordeelt Hof Den Bosch. Al hetgeen partijen hebben aangevoerd over het al dan niet tijdig en/of juist suppleren behoeft geen behandeling meer.


Uit het voorgaande volgt dat het op het aanslagbiljet vermelde boetebedrag van € 29.957 gebaseerd is op artikel 67f AWR. Bij uitspraak op bezwaar is dit bedrag verminderd tot € 10.000.


Het Hof oordeelt dat deze boetebeschikking is gebaseerd op de door X aan de Inspecteur verstrekte informatie en de suppletie. Dit is wilsafhankelijk materiaal, waarvan verboden is dit te gebruiken voor beboeting, gelet op het beginsel dat niemand kan worden gedwongen aan zijn eigen veroordeling mee te werken (het zogenoemde nemo-teneturbeginsel) (HR 24 september 2021, 19/01550, ECLI:NL:HR:2021:1351, NLF 2021/1875, met noot van Hendriks). De boete wordt vernietigd.

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2013
Instantie
Hof Den Bosch
Datum instantie
19 november 2021
Rolnummer
19/00123
ECLI
ECLI:NL:GHSHE:2021:3435
NLF-nummer
NLF 2021/2260
Aflevering
2 december 2021
bwbr0002320&artikel=10a,bwbr0002320&artikel=67,bwbr0002320&artikel=67f

X