Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Deze (Hongaarse) zaak handelt ten eerste over de vraag of het Communautair Douanewetboek aldus moet worden uitgelegd dat de douaneautoriteit van een lidstaat zich bij de vaststelling van de douanewaarde kan beperken tot het gebruik van de gegevens in de nationale gegevensbank die zij samenstelt en beheert, dan wel of zij informatie van de douaneautoriteiten van andere lidstaten of van de instellingen en diensten van de Unie moet raadplegen, zo nodig door hen te verzoeken om aanvullende gegevens voor de vaststelling van de douanewaarde. Volgens het HvJ zijn de douaneautoriteiten hiertoe niet verplicht, maar is dit wel mogelijk.

Voorts is de vraag aan de orde of het Communautair Douanewetboek aldus moet worden uitgelegd dat de douaneautoriteit van een lidstaat bij de vaststelling van de douanewaarde de transactiewaarden van andere transacties van degene die om inklaring verzoekt buiten beschouwing mag laten, ook al zijn deze waarden noch door deze douaneautoriteit noch door de douaneautoriteiten van andere lidstaten betwist. Het HvJ beantwoordt deze vraag bevestigend.

Ten slotte is de vraag aan de orde of de in het Communautair Douanewetboek gebruikte begrip goederen die ‘op hetzelfde of nagenoeg hetzelfde tijdstip’ zijn uitgevoerd als de goederen waarvan de waarde moet worden bepaald, aldus moet worden uitgelegd dat de douaneautoriteit zich bij de vaststelling van de douanewaarde overeenkomstig deze bepaling kan beperken tot het gebruik van gegevens betreffende transactiewaarden die betrekking hebben op een periode van 90 dagen, waarvan 45 vóór en 45 na de inklaring van de goederen waarvan de waarde moet worden bepaald. Ook deze vraag wordt door het HvJ bevestigend beantwoord.

Rubriek(en)
Douane
Belastingtijdvak
2012
Instantie
HvJ
Datum instantie
9 juni 2022
Rolnummer
C-187/21
ECLI
ECLI:EU:C:2022:458
Auteur(s)
Martijn Schippers
EY/ESL/EFS
NLF-nummer
NLF 2022/1203
Aflevering
23 juni 2022
Judoreg
NFB5088

X