Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(11)
  • Jurisprudentie(212)
  • Commentaar NLFiscaal(1)
  • Literatuur(18)
  • Recent(8)
  • Soft Law(2)

X (belanghebbende) verleent diensten aan waterschappen.

In geschil is of de vrijstelling van artikel 11, aanhef en lid 1, onderdeel u, Wet OB 1968, ook wel de koepelvrijstelling genoemd, van toepassing is op de diensten die X verricht aan de waterschappen. Meer specifiek is in geschil of aan de laatste drie voorwaarden van de bepaling is voldaan.

Rechtbank Gelderland stelt voorop dat X een groot aantal projecten uitvoert. Partijen hebben vijf projecten inhoudelijk aan de orde gesteld. Op de zitting hebben partijen ermee ingestemd dat de beoordeling aan de hand van deze vijf projecten kan plaatsvinden.

Naar het oordeel van de Rechtbank is geen sprake van ICT-diensten als bedoeld in artikel 9a Uitv.besch. OB 1968M. Toepassing van de koepelvrijstelling op de door X aan de waterschappen verrichte diensten leidt volgens de Rechtbank niet tot een verstoring van de concurrentieverhoudingen. De diensten van X zijn voorts direct nodig voor de activiteiten van de waterschappen waarvoor zij niet belastingplichtig zijn (onder meer vangstregistratie muskusrattenbestrijding).

Ook is voldaan aan de voorwaarde dat X slechts terugbetaling van ieders aandeel in de gezamenlijke uitgaven vordert. In sommige gevallen is het werkelijke gebruik niet vast te stellen. Een te strikte hantering van deze voorwaarde zou de toepassing van de koepelvrijstelling echter onmogelijk maken. Dat kan niet de bedoeling zijn. Aan alle voorwaarden voor de toepassing van de koepelvrijstelling is voldaan, concludeert de Rechtbank. Het beroep is gegrond.

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2e kwartaal 2019
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum instantie
6 mei 2022
Rolnummer
21/600
ECLI
ECLI:NL:RBGEL:2022:2292
NLF-nummer
NLF 2022/1159
Aflevering
16 juni 2022
bwbr0002629&artikel=11&lid=1,bwbr0002629&artikel=11&lid=1

X