Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

Gibraltar heeft, in het kader van de door het Verenigd Koninkrijk verleende autonomie, in 2010 een nieuwe wet op de inkomsten- en vennootschapsbelasting (Income Tax Act 2010; hierna: ITA 2010) vastgesteld. Deze is op 1 januari 2011 in werking getreden. Een bijlage bij de ITA 2010 bevat een lijst van verschillende soorten inkomsten die worden belast. In de oorspronkelijke versie van de ITA 2010 stonden inkomsten uit passieve rente en royalty’s daar niet in vermeld en vormden die dus geen belastbaar inkomen. Op 16 oktober 2013 heeft de Europese Commissie een formele onderzoeksprocedure ingeleid om na te gaan of de omstandigheid dat de ITA 2010 niet voorziet in de belasting van inkomsten uit passieve rente en royalty’s voor bepaalde ondernemingen een selectief voordeel inhoudt. In 2019 werd in de ITA 2010 opgenomen dat met terugwerkende kracht belasting kon worden geheven over inkomsten uit royalty’s die zijn verkregen vanaf 1 januari 2011 tot en met 31 december 2013. Belastingplichtigen die zowel in Gibraltar als in andere staten inkomstenbelasting hebben betaald over dezelfde winsten uit bronnen in Gibraltar of andere staten hebben echter recht op een vrijstelling die gelijk is aan het bedrag van de in het buitenland betaalde belasting tot het bedrag van de in Gibraltar daarover verschuldigde belasting.

Fossil is een in Gibraltar gevestigde dochteronderneming die volledig in handen is van Fossil Group Inc., een in de Verenigde Staten gevestigde vennootschap. Zij ontvangt royalty’s uit het wereldwijde gebruik van bepaalde merken en immateriële aspecten van de ontwerpen die verband houden met de merken waarvan zij eigenaar is. De Income Tax Tribunal of Gibraltar heeft aan het HvJ de prejudiciële vraag voorgelegd of er sprake is van verboden staatssteun. Volgens het HvJ is dat niet het geval. De in de Verenigde Staten betaalde belasting over de inkomsten uit royalty’s kunnen worden verrekend met de in Gibraltar verschuldigde belasting.

Conform Conclusie A-G Kokott (NLF 2022/0677, met noot van Van Hulten).

Metadata

Rubriek(en)
Europees belastingrecht
Belastingtijdvak
2011-2013
Instantie
HvJ
Datum instantie
15 september 2022
Rolnummer
C-705/20
ECLI
ECLI:EU:C:2022:680
Auteur(s)
Nils van Gennip
EY / ESL
NLF-nummer
NLF 2022/2023
Aflevering
20 oktober 2022
Judoreg
NFB5280
bwbv0001506&artikel=107,bwbv0001506&artikel=107,bwbv0001506&artikel=108,bwbv0001506&artikel=108

Naar de bovenkant van de pagina