Direct naar content gaan

Samenvatting

Tussen het tijdstip waarop de aangifte inkomstenbelasting 1948 van X (belanghebbende) bij de Inspectie binnenkwam en het tijdstip waarop de oorspronkelijke aanslag werd vastgesteld, is bij hem een onderzoek ingesteld. De Inspecteur heeft de uitkomsten van dit onderzoek niet afgewacht, maar aan X een navorderingsaanslag opgelegd met een verhoging van 100%. De Raad van Beroep heeft deze aanslag in stand gelaten. De Inspecteur hoefde de uitkomsten van het onderzoek niet af te wachten. Tegen dit oordeel heeft X cassatieberoep ingesteld en de Hoge Raad verklaart dit gegrond. De Inspecteur heeft, door niettegenstaande zijn twijfel en zonder de uitkomsten af te wachten van het door hem zelf noodzakelijk geachte boekenonderzoek, alvast aan X een primitieve aanslag op te leggen, een ambtelijk verzuim begaan dat in beginsel aan het opleggen van een navorderingsaanslag in den weg staat.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
1948
Instantie
Hoge Raad
Datum instantie
13 oktober 1954
Rolnummer
11.941
ECLI
ECLI:NL:HR:1954:AY2970
bwbr0002320&artikel=16

Naar de bovenkant van de pagina