Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

X (belanghebbende) heeft op 26 april 2013 bezwaar gemaakt tegen een tweede voorlopige aanslag IB/PVV 2012. De Inspecteur heeft het bezwaarschrift aangemerkt als een herzieningsverzoek en dit verzoek op 7 juni 2017 afgewezen. Dit betreft de in de onderhavige procedure centraal staande afwijzende beschikking.

X heeft diverse malen verzocht om uitstel van de zitting bij Hof Den Bosch. Hij heeft hieraan ten grondslag gelegd dat de Inspecteur onvoldoende duidelijkheid heeft verstrekt over toekenning van projectcode 1043 en over de vraag of en, zo ja, wanneer de informatie uit dit systeem met derden is gedeeld.

Het Hof volgt X niet in het betoog dat de Inspecteur onvoldoende informatie heeft verstrekt over de achtergrond van toekenning van projectcode 1043, te weten het ten onrechte claimen van aftrek van inkomensafhankelijke bijdragen Zvw in eerdere jaren.

Het Hof acht de in de controlesfeer gelegen reden voor toekenning van projectcode 1043 in 2012 rechtmatig. Het Hof kan geen oordeel vellen over de vraag of het rechtmatig is dat dit geleid heeft tot opname in het FSV-systeem in 2013, 2014 en eventueel ook in navolgende jaren, aangezien deze procedure uitsluitend ziet op het jaar 2012.

Er is geen reden voor het uitstellen van de zitting respectievelijk het aanhouden van deze zaak.

De definitieve aanslag IB/PVV 2012 is opgelegd voordat het herzieningsverzoek is afgewezen. De behandelingsduur van het herzieningsverzoek levert in dit geval strijd op met het zorgvuldigheidsbeginsel. X kon hier echter niet het vertrouwen aan ontlenen dat het herzieningsverzoek was toegewezen. De tweede voorlopige aanslag IB/PVV 2012 blijft in stand.

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2012
Instantie
Hof Den Bosch
Datum instantie
2 december 2021
Rolnummer
19/00702
ECLI
ECLI:NL:GHSHE:2021:3634
NLF-nummer
NLF 2022/0055
Aflevering
6 januari 2022

X