Direct naar content gaan

Samenvatting

Dit besluit (Stcrt. 2022, 1588) wijzigt het besluit van 16 december 2021, 2021-258581 (Stcrt. 2021, 50389, NLF 2022/0101). Via laatstgenoemd besluit is in onderdeel 9b opnieuw een goedkeuring getroffen voor het toepassen van een verlaagd btw-tarief op online-sportlessen door sportscholen vanaf 28 november 2021 tot en met 14 januari 2022.

Het onderhavige besluit treedt in werking met ingang van 21 januari 2022 en werkt terug tot en met 28 november 2021.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
28 november 2021 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
19 januari 2022
Rolnummer
2022-12961
NLF-nummer
NLF 2022/0229
Aflevering
27 januari 2022
bwbr0002629&artikel=9,bwbr0002629&artikel=9

Naar de bovenkant van de pagina