Direct naar content gaan

Samenvatting

X (belanghebbende) heeft in 2018 twee uit Zweden afkomstige auto’s met schade ingevoerd. De auto’s bevatten zowel een benzinetank als een gastank. Blijkens de Zweedse papieren bedraagt de CO2-uitstoot met benzine als brandstof 182 gram per kilometer en met gas als brandstof 152 gram per kilometer. De Inspecteur heeft voor beide auto’s BPM nageheven.

Voor zover de staatssecretaris in cassatie opkomt tegen het oordeel van Hof Arnhem-Leeuwarden over de CO2-uitstoot, wordt dit middel verworpen op de gronden die zijn vermeld in het arrest dat de Hoge Raad op 21 april 2023 tussen dezelfde partijen heeft uitgesproken in de zaak met nummer 21/02106 (ECLI:NL:HR:2023:556).

In hoger beroep was verder onder meer een waardevermindering van € 61 wegens het ontbreken van een Nederlandstalig instructieboekje onderwerp van geschil. Het Hof heeft in dit kader geoordeeld dat aannemelijk is dat van de omstandigheid dat bij de aankoop van deze personenauto alleen een instructieboekje in een andere taal is meegeleverd, enige waardedruk uitgaat. Naar het oordeel van het Hof heeft Rechtbank Gelderland daarom terecht met die waardedruk rekening gehouden.

Voor zover de staatssecretaris tegen deze oordelen opkomt, faalt het middel eveneens.

Het Hof heeft, anders dan het middel betoogt, een stelling van de Inspecteur over deze kwestie behandeld en verworpen. Voorts geven de oordelen van het Hof niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en kunnen ze, als verweven met waarderingen van feitelijke aard, in cassatie niet op juistheid worden getoetst. Uitgaande van die oordelen kon het Hof tot de slotsom komen dat bij de bepaling van de handelsinkoopwaarde van de personenauto mede rekening moet worden gehouden met het bedrag van € 61.

Metadata

Rubriek(en)
Autobelastingen
Belastingtijdvak
2018
Instantie
HR
Datum instantie
12 mei 2023
Rolnummer
21/00182
ECLI
ECLI:NL:HR:2023:692
Auteur(s)
mr. M.W.C. Soltysik
BTW Nederland/Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zeeland-West-Brabant
NLF-nummer
NLF 2023/1208
Aflevering
1 juni 2023
Judoreg
NFB5794
bwbr0005806&artikel=10,bwbr0005806&artikel=10,bwbr0005806&artikel=9,bwbr0005806&artikel=9

Naar de bovenkant van de pagina