Direct naar content gaan

Samenvatting

X (belanghebbende) was enig aandeelhouder en bestuurder van A (bv). A was enig aandeelhouder en bestuurder van B (bv). X heeft bij de Inspecteur op 8 oktober 2013 een schuldbekentenis van B aan X en zijn partner laten registreren. In de schuldbekentenis verklaart B € 196.960 renteloos te hebben geleend in de periode 2009 tot en met 2012 en dit bedrag nog verschuldigd te zijn aan X en zijn partner. Bij vonnis van 17 december 2013 is B in staat van faillissement verklaard. X heeft in de aangifte IB/PVV 2015 een negatief resultaat uit ter beschikking gesteld vermogen opgenomen van € 166.393.

De Inspecteur is van de aangifte afgeweken. Hij betwist het bestaan van vorderingen op A dan wel B. X heeft vervolgens beroep ingesteld bij Rechtbank Gelderland.

De Rechtbank heeft geoordeeld dat X er niet in is geslaagd om het vermoeden van de Inspecteur te weerleggen dat de geldverstrekkingen in 2015 reeds waren terugbetaald. Dit betekent dat X niet aannemelijk heeft gemaakt dat de vorderingen in 2015 nog bestonden en zouden kunnen worden afgewaardeerd. X kan geen vertrouwen ontlenen aan de registratie van de schuldbekentenis. De Inspecteur heeft nergens aangegeven iets anders te hebben gedaan dan de schuldbekentenis te hebben geregistreerd. Het beroep is ongegrond, aldus de Rechtbank.

In hoger beroep houdt partijen alleen nog verdeeld of een bedrag van € 140.980 dat door X en zijn partner aan B is verstrekt in aanmerking kan worden genomen als negatief tbs-resultaat.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de Inspecteur zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat sprake is van onzakelijke leningen en dat de afwaardering daarvan niet ten laste van het belastbaar inkomen uit werk en woning kan komen. Reeds hierom kan de aanspraak van X op het in aanmerking nemen van een negatief tbs-resultaat niet worden gehonoreerd. Het hoger beroep is ongegrond.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2015
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
30 augustus 2022
Rolnummer
21/00196
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2022:7507
NLF-nummer
NLF 2022/1825
Aflevering
22 september 2022
bwbr0011353&artikel=3.90,bwbr0011353&artikel=3.90

Naar de bovenkant van de pagina