Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(15)
  • Jurisprudentie(150)
  • Commentaar NLFiscaal(1)
  • Literatuur(15)
  • Recent(26)
  • Soft Law(1)

Dit besluit geeft een toelichting op de reikwijdte en toepassing van Tabel I bij de Wet op de omzetbelasting 1968. In deze tabel zijn goederen en diensten opgenomen waarvoor het verlaagde btw-tarief geldt.

Dit besluit is een actualisering van het besluit van 22 december 2017 (2017-16288, NLF 2018/0060). Er is een aantal tekstuele wijzigingen en nieuwe inhoudelijke aanwijzingen opgenomen.

Het besluit van 22 december 2017 (2017-16288) is met de inwerkingtreding van dit besluit (20 april 2022) ingetrokken.

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
20 april 2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
31 maart 2022
Rolnummer
2022-6334
NLF-nummer
NLF 2022/0849
Aflevering
28 april 2022
bwbr0002629&artikel=9,bwbr0002629&artikel=9

X