Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

X (belanghebbende) verricht werkzaamheden als hoofdredacteur van A. A is een webportaal, oftewel een internetkrant die dagelijks met Nederlands-Indische berichtgeving komt. Op A zijn petities opengesteld. Het webportaal is vrij bereikbaar. Naast werkzaamheden voor het webportaal verricht X promotiewerkzaamheden voor A op beurzen en pasar malams. Op deze pasar malams wordt aandacht gevraagd voor de petities. De opbrengsten van A bestaan uit abonnementsgelden, donaties en verkoop van boeken, dvd’s en cd’s via het webportaal en op pasar malams.

X heeft over een lange reeks van jaren met zijn activiteiten negatieve resultaten behaald.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de werkzaamheden van X voor A in 2016 geen bron van inkomen vormen zodat het daarmee behaalde negatieve resultaat niet als row in aanmerking kan worden genomen. Het Hof ziet geen reden om anders te oordelen dan in de procedure betreffende het jaar 2015 (19 november 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:9861, NLF 2019/2720). Er is met betrekking tot de activiteiten voor A geen sprake van een objectieve voordeelsverwachting.

Het beroep op gewekt vertrouwen slaagt niet.

De Inspecteur heeft verder terecht de aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten gecorrigeerd. Het hoger beroep is ongegrond.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2016
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
30 augustus 2022
Rolnummer
21/01517
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2022:7512
NLF-nummer
NLF 2022/1758
Aflevering
15 september 2022

Naar de bovenkant van de pagina