Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(2)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(5)
  • Jurisprudentie(177)
  • Commentaar NLFiscaal(15)
  • Literatuur(24)
  • Recent(5)

Per 20 november 2012 heeft A zijn aandeel in een vof geruisloos ingebracht in X (bv; belanghebbende). X heeft in het eerste (verlengde) boekjaar 2012/2013 een melkquotum verkocht en hierbij een boekwinst behaald van € 213.080. In de aangifte vpb 2013 is geen resultaat uit de verkoop van het melkquotum opgenomen. In de aangifte wordt ook geen vermelding gemaakt van een HIR. De aanslag is opgelegd overeenkomstig de aangifte.

In de aangifte vpb 2016 is een vrijval van de HIR van € 213.080 opgenomen. De aanslag is overeenkomstig de aangifte opgelegd. In bezwaar stelt X dat ten onrechte een vrijval van de HIR in aanmerking is genomen. Lopende de bezwaarfase tegen deze aanslag heeft de Inspecteur alsnog de verbeterde aangifte vpb 2013 gevolgd door middel van het ambtshalve verminderen van die aanslag.

In deze procedure is de aanslag vpb 2016 in geschil. In geschil is of de Inspecteur terecht de vrijval van een HIR in aanmerking heeft genomen.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat, anders dan X meent, de HIR in het onderhavige geval niet is gevormd door de ambtshalve verleende vermindering van het belastbare bedrag voor het jaar 2013, maar door het indienen van de verbeterde aangifte over dat jaar. De Inspecteur slaagt derhalve in de op hem rustende bewijslast dat in 2013 een HIR is gevormd. De HIR is op grond van artikel 3.54, lid 5, Wet IB 2001 terecht vrijgevallen. De dotatie aan de HIR is in 2013 als negatieve winst in aanmerking genomen en heeft in dat jaar mede geleid tot een verrekenbaar verlies dat in 2016, het jaar van vrijval, is verrekend, zodat ook materieel de bestreden aanslag tot het juiste bedrag is opgelegd. Het hoger beroep is ongegrond.

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
2016
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
17 mei 2022
Rolnummer
21/00382
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2022:4028
NLF-nummer
NLF 2022/1060
Aflevering
2 juni 2022
bwbr0002672&artikel=8&lid=1,bwbr0002672&artikel=8&lid=1,bwbr0011353&artikel=3.54,bwbr0011353&artikel=3.54

X