Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(32)
  • Internationale regelgeving(2)
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(54)
  • Jurisprudentie(184)
  • Commentaar NLFiscaal(107)
  • Literatuur(67)
  • Recent(37)
  • Annotatie wetsgeschiedenis NLFiscaal(20)

In deze eindejaarsregeling is een aantal wijzigingen opgenomen van enkele uitvoeringsregelingen onder andere op het terrein van de directe belastingen, de indirecte belastingen, het formele belastingrecht en het invorderingsrecht. De wijzigingen vloeien onder meer voort uit het Belastingplan 2022 (Stb. 2021, 651) en de Wet Overige fiscale maatregelen 2022 (Stb. 2021, 652). Daarnaast wordt een aantal zelfstandige wijzigingen in de uitvoeringsregelingen aangebracht en worden redactionele verbeteringen doorgevoerd.

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
1 januari 2021 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
28 december 2021
Rolnummer
2021-0000025821
NLF-nummer
NLF 2022/0103
Aflevering
6 januari 2022
bwbr0002320&artikel=2,bwbr0002320&artikel=3,bwbr0002320&artikel=3a,bwbr0002320&artikel=19,bwbr0002320&artikel=39,bwbr0002320&artikel=47b,bwbr0002471&artikel=13,bwbr0002471&artikel=25,bwbr0002471&artikel=26,bwbr0002471&artikel=27,bwbr0002471&artikel=28,bwbr0002471&artikel=31a,bwbr0002471&artikel=32,bwbr0002471&artikel=38p,bwbr0002515&artikel=4,bwbr0002629&artikel=21,bwbr0002672&artikel=13ab,bwbr0002672&artikel=17,bwbr0002740&artikel=18,bwbr0004770&artikel=2,bwbr0004770&artikel=5,bwbr0004770&artikel=7c,bwbr0004770&artikel=26,bwbr0011353&artikel=1.5,bwbr0011353&artikel=3.22,bwbr0018472&artikel=6,bwbr0018472&artikel=13,bwbr0018472&artikel=25,bwbr0042952&artikel=1.2,bwbr0042952&artikel=2.1,bwbr0002629&artikel=6k,bwbr0018472&artikel=47a

X