Direct naar content gaan

Samenvatting

X (bv; belanghebbende) heeft 48 personenauto’s uit andere EU-lidstaten ingevoerd. Bij de inschrijving en tenaamstelling in het kentekenregister van de RDW heeft zij BPM voldaan ad in totaal € 211.633. Dertig auto’s waren in januari of februari 2017 al in de lidstaten van herkomst tot de openbare weg toegelaten. Zij zijn echter pas tussen medio 2017 en eind 2018 ingeschreven en op naam gesteld in Nederland.

In geschil is of voor de dertig auto’s die in januari/februari 2017 al elders in de EU waren geregistreerd, het lagere 2016-tarief kan worden toegepast (artikel 16a, lid 1 jo. artikel 9 Wet BPM).

Rechtbank Den Haag achtte het hogere tarief 2017 van toepassing omdat de ingevoerde nieuwe auto’s – anders dan de voor het eerst in Nederland gekentekende nieuwe auto’s die in januari of februari 2017 bij de RDW op naam zijn gesteld – pas na juni 2017 bij de RDW op zijn naam gesteld, dus niet in de eerste twee maanden van 2017. De Rechtbank heeft zich daarbij gebaseerd op HR 27 januari 2017, 16/02949, ECLI:NL:HR:2017:78, NLF 2017/0671, met noot van Elbert. Hof Den Haag heeft het oordeel van de Rechtbank bevestigd.

Tegen dit oordeel heeft X cassatieberoep ingesteld met het betoog dat uit artikel 110 VWEU in combinatie met artikel 16a Wet BPM volgt dat Nederland verplicht is om het gunstiger 2016-tarief ook toe te passen op ingevoerde nieuwe auto’s die in januari/februari 2017 in een andere lidstaat tot de openbare weg zijn toegelaten, ook al zijn zij in Nederland pas na 1 maart 2017 op naam gesteld.

A-G Wattel geeft de Hoge Raad echter in overweging om het cassatieberoep ongegrond te verklaren. Een tariefovergangstermijn van twee maanden ligt volgens hem binnen de ‘margin of appreciation’ van de wetgever.

Metadata

Rubriek(en)
Autobelastingen
Belastingtijdvak
2016-2017
Instantie
A-G
Datum instantie
3 februari 2022
Rolnummer
20/03704
ECLI
ECLI:NL:PHR:2022:100
NLF-nummer
NLF 2022/0961
Aflevering
19 mei 2022
bwbr0005806&artikel=9,bwbr0005806&artikel=9,bwbr0005806&artikel=16a,bwbr0005806&artikel=16a,bwbv0001506&artikel=110,bwbv0001506&artikel=110

Naar de bovenkant van de pagina