Gerelateerde content
 • Wet en parlementaire geschiedenis(4)
 • Internationale regelgeving
 • Lagere regelgeving
 • Besluiten(2)
 • Jurisprudentie(6)
 • Commentaar NLFiscaal
 • Literatuur
 • Recent(1)
 • Annotatie wetsgeschiedenis NLFiscaal(1)

In dit besluit (Stcrt. 2022, 14978) zijn beleidsregels opgenomen voor de afvalstoffenbelasting, de kolenbelasting en de energiebelasting. Dit besluit is een herziening van het besluit van 28 juni 2019 (2019-98996, NLF 2019/1695, met noot van Nuis), dat hiermee wordt ingetrokken.

Er zijn een aantal aanleidingen voor de herziening. Voor de afvalstoffenbelasting is onderdeel 2.2 vervallen aangezien het storten van verbrandingsresten binnen de eigen inrichting per 1 januari 2020 in de wet is opgenomen (artikel 23, lid 4).

Daarnaast is voor de energiebelasting in onderdeel 4.1.1 de goedkeuring inzake openbare infrastructurele voorzieningen aangepast voor de situatie waarbij sprake is van elektronische facturering. In het nieuwe onderdeel 4.1.3 is een praktische werkwijze opgenomen voor de elektronische facturering van een aansluiting die uit meerdere leveringspunten bestaat.

In onderdeel 4.3 en 4.4.3 is de formulering aangepast aan de laatste inzichten. Hierbij is geen inhoudelijke wijziging beoogd.

Ten slotte zijn in onderdeel 4.4 diverse formuleringen aangepast in verband met het vervallen van de regeling verlaagd tarief per 1 april 2021.

De volgende besluiten zijn ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit:

 • het besluit van 28 juni 2019, 2019-98996 (Stcrt. 2019, 36800);
 • het besluit van 16 juli 2021, 2021/121750 (Stcrt. 2021, 36388).

Dit besluit is op 11 juni 2022 in werking getreden.

Rubriek(en)
Milieu- en energieheffingen
Belastingtijdvak
11 juni 2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
25 mei 2022
Rolnummer
2022-120585
NLF-nummer
NLF 2022/1271
Aflevering
30 juni 2022
bwbr0007168&artikel=4,bwbr0007168&artikel=4,bwbr0007168&artikel=22,bwbr0007168&artikel=22,bwbr0007168&artikel=23,bwbr0007168&artikel=23,bwbr0007168&artikel=27,bwbr0007168&artikel=27

X