Direct naar content gaan

Gerelateerde content

 • Wet en parlementaire geschiedenis
 • Internationale regelgeving
 • Lagere regelgeving
 • Besluiten
 • Jurisprudentie
 • Commentaar NLFiscaal
 • Literatuur
 • Recent

Samenvatting

De staatssecretaris heeft de schriftelijke vragen van de Eerste Kamer over dit wetsvoorstel beantwoord.

Dit voorstel wijzigt verschillende fiscale wetten. De wijzigingen zijn zowel inhoudelijk als technisch of redactioneel van aard.

Het voorstel bevat de volgende maatregelen:

 • Codificatie maatregelen lijfrenten en loonstamrechten
 • Enkele technische verbeteringen in de Wet op de dividendbelasting 1965 (Wet DB 1965)
 • Voor bezwaar vatbare beschikkingen op belastingaanslag voor bezwaar en beroep onderdeel laten uitmaken van belastingaanslag
 • Wettelijke grondslag uitvraag gegevens per inkomstenverhouding (IKV)
 • Afschaffing betalingskorting voorlopige aanslag vennootschapsbelasting (vpb)
 • Betalingsvordering lokale belastingen
 • Rentestop naheffingsaanslag
 • Maatwerk belastingrente
 • Versterken rechtsbescherming bij de onderlinge overlegprocedure tussen staten met een belastingverdrag
 • Verlenging en uniformering bepaalde termijnen vereenvoudigd derdenbeslag
 • Tegemoetkoming schrijnende situaties bij verkrijgen nalatenschap
 • Enkele wijzigingen in de Belastingwet BES ter zake van de koop of doorverkoop van een onroerende zaak of een schip
 • Enkele meer technische wijzigingen

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Belastingplan 2023
Belastingtijdvak
2023 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
28 november 2022
Rolnummer
36 107
NLF-nummer
NLF 2022/2379
Aflevering
1 december 2022

Naar de bovenkant van de pagina