Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Uit het voorstel van wet:


Artikel XXXIV

In de Wet opslag duurzame energie- en klimaattransitie wordt artikel 3 als volgt gewijzigd:


1. In het eerste lid, aanhef, wordt “tweede lid” vervangen door “tweede en derde lid”.


2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:


3. Voor elektriciteit die wordt geleverd aan een walstroominstallatie als bedoeld in artikel 60b van de Wet belastingen op milieugrondslag wordt geen tarief vastgesteld.
Update 20 oktober 2020

Zie mijn noot in NLFs 2020/0304 bij ‘Definitie walstroominstallatie’.

15 september 2020

Memorie van toelichting: algemeen deel p. 26, artikelsgewijze toelichting p. 53

Het kabinet stelt voor om voor de levering van elektriciteit aan een walstroominstallatie geen opslag duurzame energie (ODE) in rekening te brengen. Gezien het feit dat er op dezelfde levering van elektriciteit aan een walstroominstallatie voorgesteld is een verlaagd tarief energiebelasting te hanteren gelijk aan het minimumtarief voorgeschreven door de Richtlijn Energiebelastingen, is de levering van elektriciteit aan een walstroominstallatie heel laag belast. 

Metadata

Rubriek(en)
Milieu- en energieheffingen
Instantie
MvF
Datum instantie
15 september 2020
Parlementair dossier
NLF-nummer
NLFs 2020/0331
Aflevering
24 september 2020b
Auteur(s)
Martijn Hoffer
Deloitte

Naar de bovenkant van de pagina