Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

X (belanghebbende) is door de griffier bij aangetekende brief, onderĀ vermelding van plaats en tijdstip, uitgenodigd om op de zitting te verschijnen. De enveloppe waarin die brief is verzonden, is ongeopend ter griffie terugontvangen. Later is de uitnodiging nogmaals per gewone post aan X toegezonden.

Naar het oordeel van Rechtbank Zeeland-West-Brabant is X op de voorgeschreven wijze uitgenodigd. Het risico dat stukken haar niet of te laat bereiken komt voor haar rekening (vgl. HR 1 juni 2012, 11.04482, ECLI:NL:HR:2012:BW7078). De Rechtbank merkt op dat X ook eerder op dit risico is gewezen in de uitspraak van Hof Amsterdam van 29 september 2020 (18/00417, ECLI:NL:GHAMS:2020:3946). Inhoudelijk is in geschil of door de Ontvanger al dan niet terecht vervolgingskosten in rekening zijn gebracht aan X.

De Ontvanger heeft bij e-mail van 4 en 5 april 2022 aan de Rechtbank laten weten dat de kosten van de aanmaning en het dwangbevel vernietigd moeten worden. De Rechtbank ziet geen aanleiding om hiervan af te wijken en beslist dienovereenkomstig.

Het beroep wordt gegrond verklaard, maar een kostenvergoeding wordt niet toegekend omdat niet is gesteld of gebleken dat X kosten heeft gemaakt die op grond van het Bpb voor vergoeding in aanmerking komen.

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2014
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum instantie
20 april 2022
Rolnummer
19/783
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2022:2111
NLF-nummer
NLF 2022/0932
Aflevering
12 mei 2022

X