Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

De Inspecteur heeft aan X (belanghebbende) twee beschikkingen gedifferentieerd premiepercentage werkhervattingskas (Whk) 2018 afgegeven, waarbij de ZW-uitkeringslasten 2016 van een aantal werknemers, waaronder A, aan X worden toegerekend

Volgens X is de toerekening ten aanzien van A onterecht omdat het UWV niet heeft voldaan aan zijn wettelijke re-integratieverplichtingen. Ter zitting heeft X toegelicht dat in dergelijke gevallen gewoonlijk ‘ontkoppeling’ plaatsvindt door het UWV, waardoor (een deel van) de uitkeringslasten niet worden toegerekend.

Rechtbank Overijssel heeft bij uitspraak van 30 januari 2018 (17/1106, ECLI:NL:RBOVE:2018:281, niet gepubliceerd) geoordeeld dat een discussie over de vervulling van de re-integratietaken door het UWV niet thuishoort in een procedure over de toekenning van de ZW-uitkering. De Inspecteur is het hier niet mee eens en wijst op de uitspraak van de CRvB van 18 maart 2004 (01/2876 WAO en 02/1224 WAO, ECLI:NL:CRVB:2004:AO6390), waaruit volgens hem volgt dat die discussie onder het bereik van artikel 115 WIA valt, en juist wel thuishoort in een procedure aangaande de toekenning van de uitkering. De ZW kent een vergelijkbare bepaling als artikel 115 WIA.

Naar het oordeel van Rechtbank Gelderland kan het niet zo zijn dat X, die in dezen geen blaam treft, de dupe wordt van elkaar tegensprekende rechterlijke uitspraken, waardoor de rechtsbescherming van X in het geding komt. De Rechtbank ziet daarom aanleiding te bepalen dat de ZW-uitkeringslasten van werknemer A over 2016 niet kunnen worden toegerekend aan X. De Rechtbank neemt hierbij in aanmerking dat X ter zitting geloofwaardig heeft verklaard, en de Inspecteur niet heeft betwist, dat het UWV in vergelijkbare gevallen heeft ontkoppeld, dat wil zeggen dat (een deel van) de uitkeringslasten niet zijn toegerekend. Het beroep is onder meer op dit punt gegrond.

Rubriek(en)
Sociale verzekeringen
Belastingtijdvak
2018
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum instantie
24 februari 2022
Rolnummer
18/5958; 18/5960
ECLI
ECLI:NL:RBGEL:2022:972
NLF-nummer
NLF 2022/1178
Aflevering
16 juni 2022

X