Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De ministerraad is op 2 september 2022 akkoord gegaan met een herziening van het belastingverdrag met Thailand. Het huidige belastingverdrag met Thailand dateert van 1975 en is aan herziening toe. De onderhandelingen om tot een nieuw belastingverdrag te komen zijn in 2020 op initiatief van Thailand gestart vanwege de wens het verdrag te moderniseren. Nederland stemde in vanuit de wens om bronstaatheffing voor pensioenen te kunnen effectueren en het verdrag in lijn te brengen met de OESO-antimisbruikstandaarden tegen belastingontwijking.

Het nieuwe belastingverdrag geeft regels om dubbele belasting te voorkomen zonder daarbij mogelijkheden te scheppen tot niet-heffing of verminderde heffing van belasting door middel van het ontduiken of ontwijken van belasting.

Het verdrag biedt ook de mogelijkheid om onderling fiscale gegevens uit te wisselen.

Bij de onderhandelingen is in hoofdlijnen het OESO-Modelverdrag als uitgangspunt genomen. De structuur, inhoud en bewoordingen van het verdrag stemmen in het algemeen overeen met de recent door Nederland gesloten belastingverdragen, waarbij Nederland rekening heeft gehouden met de specifieke wensen van Thailand.

Het verdrag zal gelden voor het Europese deel van Nederland. In het verdrag is expliciet de mogelijkheid opgenomen om het uit te breiden tot Caribisch Nederland, Aruba, Curaçao en/of Sint Maarten.

De minister van Buitenlandse Zaken zal het verdrag met het oog op stilzwijgende goedkeuring om advies aanhangig doen maken bij de Afdeling advisering van de Raad van State. De ministerraad heeft vastgesteld dat het verdrag niet zal gelden voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten, en deze landen evenmin anderszins raakt in de zin van artikel 2, lid 3, Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen.

Metadata

Rubriek(en)
Internationaal belastingrecht
Belastingtijdvak
2022 e.v.
Instantie
BUZA
Datum instantie
2 september 2022
NLF-nummer
NLF 2022/1736
Aflevering
8 september 2022

Naar de bovenkant van de pagina