Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie(2)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

X (Koninklijke Mosa bv; belanghebbende) produceert (onder meer) keramische wand- en vloertegels. Het proces van vervaardigen van keramische producten bestaat uit vier onderdelen: voorbewerken, vormgeven, drogen en bakken. Onderdeel van het voorbewerken bij fijn keramische producten, zoals keramische wand- en vloertegels, is het zogenoemde sproeidrogen. Bij de productie verbruikt X aardgas voor het sproeidrogen van de grondstoffen, het drogen en branden van de tegels, het verpakken van de tegels in krimpfolie en het verwarmen van het bedrijfspand.

Aan X wordt door de aardgasleverancier energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie (ODE) in rekening gebracht. X heeft de Inspecteur om teruggaaf verzocht van een deel van de aan haar in rekening gebracht EB en ODE met een beroep op de vrijstelling voor gebruik van aardgas voor mineralogische procedés als bedoeld in artikel 64, lid 4, Wbm. De Inspecteur heeft het verzoek afgewezen voor zover het gaat om aardgas gebruikt bij het sproeidrogen.

Tussen partijen is in geschil of het door X gebruikte aardgas tijdens het zogeheten sproeidrogen is vrijgesteld op grond van artikel 64, lid 4, Wbm.

Volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant geeft artikel 64, lid 4, Wbm geen algemene omschrijving van wat onder een mineralogisch procedé moet worden verstaan.

De Rechtbank is het niet eens met de beperkte uitleg die de Inspecteur voorstaat. Voor dat geval is niet in geschil dat sproeidrogen onderdeel is van het vervaardigen van keramische producten en dat het gebruik van aardgas dus onder de vrijstelling valt. De Rechtbank stelt een aanvullende teruggaaf van EB en ODE vast van € 87.929.

Rubriek(en)
Milieu- en energieheffingen
Belastingtijdvak
2017
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum instantie
8 april 2021
Rolnummer
18/4783; 18/4784; 18/4785
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2021:1697
Auteur(s)
Martijn Hoffer
Deloitte
NLF-nummer
NLF 2021/1073
Aflevering
27 mei 2021
Judoreg
NFB4353
bwbr0007168&artikel=64&lid=4

X