Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

X (bv; belanghebbende) heeft beroep ingesteld inzake aanslagen vpb 2011 en 2013. De aanslagen zijn opgelegd na een vestigingsonderzoek. X is (fiscaal) geadviseerd door haar belastingadviseur (hierna: A). Tegen A lopen twee strafrechtelijke onderzoeken.


In geschil is onder meer of X voor toepassing van het Verdrag Nederland-Luxemburg in 2011 en 2013 in Nederland of in Luxemburg was gevestigd, en spitst zich toe op de vraag waar de werkelijke leiding van X toen was gelegen.


De Inspecteur heeft het bezwaar van X betreffende de aanslag vpb 2013 niet-ontvankelijk verklaard wegens termijnoverschrijding. Dat acht Rechtbank Gelderland onterecht omdat niet kan worden vastgesteld dat de aanslag naar het juiste adres is gezonden.


Het beroep is in zoverre gegrond.


De Inspecteur heeft aannemelijk gemaakt dat de plaats van werkelijke leiding in Nederland is gelegen nu de kernbeslissingen met betrekking tot het lichaam in Nederland werden genomen en vanuit Nederland instructies werden gegeven aan de formele bestuurders in Luxemburg.


De Rechtbank verwerpt het standpunt van X dat de stukken die de Inspecteur van de FIOD heeft verkregen (afkomstig uit het strafrechtelijk onderzoek naar A) dienen te worden uitgesloten van bewijs. De Inspecteur heeft het fairplaybeginsel voorts niet geschonden nu X zelf stukken heeft verstrekt. De Inspecteur heeft in informatieverzoeken niet gevraagd naar fiscale adviezen. Dat X – mogelijk onbewust – toch zodanige stukken heeft verstrekt maakt niet dat deze buiten beschouwing gelaten moeten worden.


De Rechtbank vermindert de belastbare bedragen voor beide jaren omdat de Inspecteur opgevoerde bedragen ten onrechte niet in aftrek heeft toegelaten.

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2011-2013
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum instantie
1 juli 2021
Rolnummer
19/5566;20/5651
ECLI
ECLI:NL:RBGEL:2021:3388
NLF-nummer
NLF 2021/2129
Aflevering
11 november 2021

X