Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Dit besluit (Stcrt. 2021, 46005) wijzigt het besluit van 25 maart 2021, 2021-1729 (Stcrt. 2021, 16743, NLF 2021/0839, met noot van Geradts). De wijziging betreft een technische aanpassing van de interne afstemming van verzoeken om termijnverlenging aan de Rechtbank of het Hof en enkele redactionele verbeteringen.


Het Besluit Beroep in Belastingzaken (BBIB) bevat procedurevoorschriften voor de Belastingdienst, voor het beroep, hoger beroep en beroep in (sprong)cassatie. Het heeft betrekking op belastingzaken, inclusief premieheffing volksverzekeringen en werknemersverzekeringen, maar geldt dus niet voor toeslagen.


In het besluit van 25 maart 2021 is het BBIB van 7 april 2017, 2017-59142 (Stcrt. 2017, 22374, NLF 2017/0900, met noot van Geradts) geactualiseerd.


Dit besluit is met ingang van 16 november 2021 in werking getreden, met dien verstande dat artikel I, onderdeel C, terugwerkt tot en met 7 april 2021.


 

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
16 november 2021 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
2 november 2021
Rolnummer
2021-18832
NLF-nummer
NLF 2021/2200
Aflevering
18 november 2021

X