Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

X (belanghebbende) woonde heel 2014 in Nederland. Hij was als ‘Trainee Technical/Nautical Department’ in loondienst bij werkgever A, gevestigd in Zwitserland.

De eerste helft van 2014 heeft X gewerkt op een pijpenleggerschip (schip 1). De tweede helft van 2014 heeft hij gewerkt op schip 2 dat in Zuid-Korea is gebouwd en in 2014 vanuit Zuid-Korea naar Rotterdam is gebracht, waar het op 8 januari 2015 is aangekomen om afgebouwd te worden. X heeft in 2014 geen werkzaamheden in Zwitserland verricht. Het inkomen van X over 2014 is niet in Zwitserland in de belastingheffing betrokken.

In geschil is of X recht heeft op aftrek ter voorkoming van dubbele belasting, op grond van artikel 15, lid 3, Verdrag Nederland-Zwitserland.

Dat is volgens Rechtbank Gelderland en in hoger beroep Hof Arnhem-Leeuwarden niet het geval. X is in 2014 niet werkzaam geweest op een schip dat in internationaal verkeer werd geëxploiteerd in de zin van voormeld artikel. Schip 1 is primair bestemd voor het leggen van pijpen voor olie- en gastransport. Er kan niet worden gezegd dat de resultaten uit de exploitatie van het schip rechtstreeks verband houden met commercieel vervoer van personen en goederen per schip in internationaal verkeer en daarmee samenhangende en bijkomstige activiteiten.

Het feit dat schip 2 eind 2014 nog niet was afgebouwd, brengt voorts mee dat dit schip in 2014 niet wordt geëxploiteerd in internationaal verkeer.

Metadata

Rubriek(en)
Internationaal belastingrecht
Belastingtijdvak
2014
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
7 maart 2023
Rolnummer
21/01460
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2023:1899
NLF-nummer
NLF 2023/0640
Aflevering
23 maart 2023
bwbv0004082&artikel=15&lid=3,bwbv0004082&artikel=15&lid=3

Naar de bovenkant van de pagina