Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Op 26 januari 2022 is de motie Mulder aangenomen in de Tweede Kamer. Met deze motie wordt de regering verzocht om in overleg te treden met het bedrijfsleven, zoals de horeca, kappers enz., om tot een oplossing te komen voor de problematiek die speelt omtrent het aflossen van uitgestelde belastingschulden. Met een internetconsultatie beoogt het kabinet dit overleg breed vorm te geven en inzicht te verkrijgen in de mogelijke knelpunten.

Om met ondernemers in overleg te gaan en hen gelegenheid te geven hun zienswijze te geven, is een aantal vragen geformuleerd. Via de internetconsultatie worden betrokkenen uitgenodigd om op deze vragen te reageren. Zo wil de overheid/Belastingdienst een nog beter beeld krijgen hoe ze door de coronacrisis getroffen ondernemers kan ondersteunen.

De sluitingsdatum van de consultatie is 9 mei 2022.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
6 april 2022
NLF-nummer
NLF 2022/0766
Aflevering
14 april 2022

Naar de bovenkant van de pagina