Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

X, belanghebbende, is een zogenoemde ‘Aruba Vrijgestelde Vennootschap’ (AVV) en heeft slechts een renteloze rekening-courantvordering op haar Braziliaanse aandeelhouder.

De Inspecteur heeft voor het jaar 2021 het standpunt ingenomen dat de lening in rekening-courant aan de aandeelhouder niet kwalificeert als het ‘beleggen van vermogen’ in de zin van het Landsbesluit aanwijzing vrijgestelde activiteiten. Verder heeft de Inspecteur de rente op deze vordering gecorrigeerd naar 7% van de gemiddeld uitstaande lening van $475.000, ofwel $33.250 (Afl. 59.517).

Bij het GHvJ is in geschil of X voor het jaar 2012 kwalificeert als een AVV. Verder is de vraag of X voldoet aan de voorwaarde dat zij zich bezighoudt met ‘beleggen van vermogen’, zodat zij in aanmerking komt voor de objectieve vrijstelling van de winstbelasting.

Het GHvJ oordeelt dat van dit laatste geen sprake is omdat de rekening-courantvordering renteloos is. Dat betekent dat X voor het onderhavige jaar niet langer is vrijgesteld van winstbelasting, aldus het GHvJ.

Metadata

Rubriek(en)
Heffingen Caribisch Koninkrijk
Belastingtijdvak
2012
Instantie
Gemeenschappelijk Hof van Justitie
Datum instantie
22 april 2021
Rolnummer
AUA2019H00234
ECLI
ECLI:NL:OGHACMB:2021:106
Auteur(s)
Julian Lopez Ramirez
Deloitte Dutch Caribbean
NLF-nummer
NLF 2021/1075
Aflevering
27 mei 2021
Judoreg
NFB4355

Naar de bovenkant van de pagina