Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

Een inwoner van het Verenigd Koninkrijk ontvangt een pensioen uit Nederland. De hoofdregel in het pensioenartikel van het belastingverdrag Nederland-Verenigd Koninkrijk 2008 (artikel 17, lid 1, Verdrag Nederland-VK) is dat het exclusieve heffingsrecht over een pensioenuitkering is toegewezen aan het woonland. Als aan de voorwaarden van artikel 17, lid 2, Verdrag Nederland-VK wordt voldaan, is echter een bronstaatheffing van toepassing. Een van de voorwaarden van het tweede lid is dat de totale brutobetalingen afkomstig uit de bronstaat in het desbetreffende belastingjaar een bedrag van € 25.000 te boven gaan.

In de tekst van deze voorwaarde wordt de term ‘belastingjaar’ gebruikt. Nederland kent het kalenderjaar als belastingjaar, het Verenigd Koninkrijk de periode van 6 april tot en met 5 april van het volgende jaar. Dit betekent dat de term ‘belastingjaar’ op twee verschillende periodes kan zien.

Vraag

Dient voor de bepaling of op basis van artikel 17, lid 2, Verdrag Nederland-VK een bronstaatheffing van toepassing is, bij de toetsing van de voorwaarden in dat artikel uitgegaan te worden van het belastingjaar van het woonland of van het bronland?

Antwoord

Met de term ‘belastingjaar’ in artikel 17, lid 2, Verdrag Nederland-VK wordt het belastingjaar van het bronland bedoeld.

Metadata

Rubriek(en)
Internationaal belastingrecht
Belastingtijdvak
2023 e.v.
Instantie
Belastingdienst
Datum instantie
10 november 2023
Rolnummer
KG:041:2023:10
NLF-nummer
NLF 2023/2569
Aflevering
16 november 2023
bwbv0003074&artikel=17,bwbv0003074&artikel=17

Naar de bovenkant van de pagina