Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

X (bv) heeft bij overeenkomsten van 29 mei 2008 voor een totaalbedrag van $186 miljoen leningen verstrekt aan een drietal op Belize gevestigde vennootschappen.

In deze procedure is in hoger beroep in geschil of de Inspecteur de aftrek van het door X aangegeven afwaarderingsverlies ter zake van de vorderingen op de Belize-vennootschappen terecht niet heeft toegestaan. Voorts is in geschil of de Inspecteur de op de vorderingen bijgeschreven rente terecht als belaste rentebaten in aanmerking heeft genomen.

Hof Den Haag oordeelt dat X niet aannemelijk heeft gemaakt dat de waarde van de vorderingen op de Belize-vennootschappen ultimo 2014 en 2015 lager was dan de nominale waarde van die vorderingen. Het Hof verwijst hierbij naar zijn uitspraak van 19 februari 2020 met betrekking tot de jaren 2009 tot en met 2012 (18/00615 t/m 18/00618, ECLI:NL:GHDHA:2020:388; bevestigd in HR 26 maart 2021, 20/01221, ECLI:NL:HR:2021:435). Bevestiging van zijn oordeel dat niet aannemelijk is dat in de onderhavige jaren sprake was van onvolwaardige vorderingen, vindt het Hof in de omstandigheid dat de aandelen in X in 2012 voor $148 miljoen zijn verkocht, terwijl de vorderingen op de Belize-vennootschappen de enige activa waren van X.

De Inspecteur heeft de aftrek van de afwaarderingsverliezen ter zake van de vorderingen op de Belize-vennootschappen terecht niet toegestaan. Voorts heeft de Inspecteur de op de vorderingen bijgeschreven rente terecht in aanmerking genomen als belastbare bate tot bedragen van resp. $2.790.000 (2014) en $3.065.419 (2015).

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
2014-2015
Instantie
Hof Den Haag
Datum instantie
20 juli 2021
Rolnummer
20/00619; 20/00620
ECLI
ECLI:NL:GHDHA:2021:1510
Auteur(s)
Nikolajev Ligthart
Maarschalk|Ligthart Accountants & Belastingadviseurs
NLF-nummer
NLF 2021/1765
Aflevering
16 september 2021
Judoreg
NFB4535

X