Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie(9)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur(1)
  • Recent(3)

De Ontvanger heeft in een mededeling aan X (belanghebbende) kenbaar gemaakt dat hij aan X uit te betalen termijnen heeft verrekend met een openstaande belastingschuld. Hierna resteerde nog een openstaande belastingschuld. X heeft bezwaar gemaakt tegen die verrekening.

Na de Ontvanger in gebreke te hebben gesteld, is X in beroep gekomen bij Rechtbank Gelderland wegens het niet tijdig beslissen op het bezwaar tegen de verrekening. Voorts heeft hij de Rechtbank verzocht een dwangsom vast te stellen. De Rechtbank heeft zich onbevoegd verklaard.

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft de uitspraak van de Rechtbank bevestigd.

X heeft cassatieberoep ingesteld, maar de Hoge Raad verklaart dat ongegrond.

Terecht heeft het Hof geoordeeld dat uit de omstandigheid dat bij de bestuursrechter niet kan worden opgekomen tegen een besluit van de Ontvanger over de verrekening van uit te betalen en te ontvangen bedragen volgt dat het ook niet mogelijk is om bij de bestuursrechter op te komen tegen het uitblijven van een beslissing op een bezwaar tegen een dergelijk verrekeningsbesluit. Voor zover de klachten tegen dit oordeel opkomen falen zij daarom.

De overige klachten worden met toepassing van artikel 81 Wet RO verworpen.

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2017
Instantie
HR
Datum instantie
22 april 2022
Rolnummer
21/02744
ECLI
ECLI:NL:HR:2022:641
Auteur(s)
Jeannette van der Vegt
Hof Den Bosch
NLF-nummer
NLF 2022/0881
Aflevering
5 mei 2022
Judoreg
NFB4990
bwbr0005537&artikel=6:2,bwbr0005537&artikel=6:2

X