Direct naar content gaan

Samenvatting

Naar aanleiding van vragen aan de Belastingdienst zijn de afgelopen jaren standpunten ingenomen over de fiscale duiding van arbeidsvoorwaarden. De vraag daarbij was, of er al dan niet sprake was van (belast) loon uit dienstbetrekking of een (gedeeltelijk) onbelaste vergoeding of verstrekking. De ingenomen standpunten zijn opgenomen in dit besluit (Stcrt. 2022, 18970). Dit besluit is een actualisering van het besluit van 17 december 2014 (BLKB2014/1894M).

  • Het nieuwe onderdeel 3.2.1 gaat nader in op het aanwijzen van vergoedingen en verstrekkingen als eindheffingsbestanddelen.
  • Onderdeel 3.5 is verduidelijkt met twee voorbeelden.
  • Onderdeel 4.2 is aangepast door het per 1 januari 2022 vervallen van de aftrek van scholingsuitgaven in de inkomstenbelasting.
  • De overige wijzigingen zijn van redactionele aard.

Het besluit van 17 december 2014 is met ingang van deze datum ingetrokken.

Metadata

Rubriek(en)
Loonbelasting
Belastingtijdvak
29 juli 2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
21 juni 2022
Rolnummer
2022-159595
NLF-nummer
NLF 2022/1513
Aflevering
4 augustus 2022
bwbr0002471&artikel=2,bwbr0002471&artikel=2,bwbr0002471&artikel=11,bwbr0002471&artikel=11,bwbr0002471&artikel=12a,bwbr0002471&artikel=12a,bwbr0002471&artikel=13bis,bwbr0002471&artikel=13bis,bwbr0002471&artikel=20a,bwbr0002471&artikel=20a,bwbr0002471&artikel=20b,bwbr0002471&artikel=20b,bwbr0002471&artikel=26,bwbr0002471&artikel=26,bwbr0002471&artikel=26b,bwbr0002471&artikel=26b,bwbr0002471&artikel=31,bwbr0002471&artikel=31,bwbr0002471&artikel=31a,bwbr0002471&artikel=31a

Naar de bovenkant van de pagina