Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

X (bv) c.s. heeft tegen een aantal Belastingambtenaren aangifte gedaan wegens knevelarij. Deze Belastingambtenaren zouden aanslagen aan haar hebben opgelegd, terwijl zij wisten dat deze niet verschuldigd waren. De aangifte is onderzocht door de FIOD. Hierna heeft de officier van justitie de zaak geseponeerd. Volgens X c.s. is het onderzoek dat tot die sepotbeslissing heeft geleid niet onafhankelijk en onpartijdig uitgevoerd. Zij vordert daarom dat de Staat wordt bevolen het onderzoek door een derde te laten uitvoeren, althans bij een derde expertise in te winnen. De kortgedingrechter heeft geoordeeld dat X c.s. bij de civiele rechter niet kan worden ontvangen in deze vorderingen, omdat voor haar de route van een procedure op grond van artikel 12 Wetboek van Strafvordering (Sv.) open staat.

Hof Den Haag is het hiermee eens. Het vonnis van de kortgedingrechter wordt bekrachtigd. X c.s. wordt als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten van het hoger beroep.

Metadata

Rubriek(en)
Civiel recht
Belastingtijdvak
Niet bekend
Instantie
Hof Den Haag
Datum instantie
10 januari 2023
Rolnummer
200.307.001/01
ECLI
ECLI:NL:GHDHA:2023:334

Naar de bovenkant van de pagina