Direct naar content gaan

Samenvatting

In deze zaak zijn de belanghebbenden werkzaam op het gebied van de medische zorgverlening aan individuele patiënten in de eerste lijn. Daarnaast zijn zij als ‘eerstelijnszorgpartner’ verbonden aan een samenwerkingsverband waarbinnen een aantal beroepsbeoefenaren die eerstelijnsgezondheidszorg leveren, structureel met elkaar samenwerken. In werkgroepen organiseren en coördineren zij ‘geïntegreerde eerstelijnszorg’ (GEZ).

In hoger beroep is in geschil of de GEZ-werkzaamheden van belanghebbenden kunnen delen in de vrijgestelde hoofdprestatie van belanghebbenden. Zo nee, dan is in geschil of deze werkzaamheden zijn vrijgesteld op grond van artikel 11, lid 1, onderdeel f, Wet Wet OB 1968. Hof Arnhem-Leeuwarden heeft beide vragen ontkennend beantwoord.

Belanghebbenden hebben tegen de uitspraak van het Hof beroep in cassatie ingesteld en daarbij drie middelen voorgesteld.

Middel 1 richt zich tegen het oordeel van het Hof dat de werkzaamheden van belanghebbenden niet zijn vrijgesteld op grond van artikel 11, lid 1, onderdeel g, Wet OB 1968.

Middel 2 richt zich tegen het oordeel van het Hof dat de werkzaamheden van belanghebbenden voor het samenwerkingsverband niet zijn vrijgesteld op grond van artikel 11, lid 1, onderdeel f, Wet OB 1968. Het middel voert aan dat het Hof ten onrechte heeft geoordeeld dat de activiteiten van belanghebbenden niet onder post b.20 vallen. Middel 3 stelt dat het Hof ten onrechte niet heeft getoetst of de Nederlandse autoriteiten de grenzen van de beoordelingsbevoegdheid die artikel 132, lid 1, aanhef en onderdeel g, Btw-richtlijn hebben geëerbiedigd.

Volgens A-G Ettema slagen de middelen 1 en 2. Voor het overige behoeven de middelen volgens de A-G geen behandeling.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2016 en 2017
Instantie
A-G
Datum instantie
30 december 2022
Rolnummer
22/00856; 22/00857; 22/00858; 22/00859; 22/00860; 22/00861; 22/00862; 22/00863
ECLI
ECLI:NL:PHR:2022:1246
Auteur(s)
Micha Soltysik
BTW Nederland/Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zeeland-West-Brabant
NLF-nummer
NLF 2023/0301
Aflevering
9 februari 2023
Judoreg
NFB5586
bwbr0002629&artikel=11,bwbr0002629&artikel=11

Naar de bovenkant van de pagina