Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Naar aanleiding van een door de Tweede Kamer aangenomen motie over een digitaledienstenbelasting (Kamerstukken II 2020/21, 21 501, 1652), heeft de Kamer gevraagd om een brief van het kabinet waarin het aangeeft hoe het zich hiervoor Europees gaat inzetten.

In de onderhavige brief gaat de staatssecretaris eerst in op de onderhandelingen binnen het Inclusive Framework (IF) van de OESO.

De recente plannen van de VS voor het internationaal waarborgen van een minimumbelastingniveau voor bedrijven zijn volgens de staatssecretaris een forse stap in de goede richting en vergroten de kans op het bereiken van het doel om medio 2021 tot overeenstemming binnen het IF te komen. Nederland ondersteunt dit doel en werkt actief mee aan de uitwerking hiervan. Op basis van de uitkomst binnen het IF zal de Europese Commissie met een richtlijnvoorstel komen om deze mondiale oplossingen te implementeren in de nationale wetgeving van lidstaten. Op deze manier wordt er een gelijk speelveld gecre√ęerd binnen de EU over de precieze toepassing en wordt er verzekerd dat de implementatie voldoet aan het EU-recht in den brede (zoals de EU-verdragsvrijheden).

Daarnaast heeft de Europese Commissie aangekondigd om voor de zomer een nieuw voorstel te publiceren over een digitaledienstenbelasting. Tijdens de Ecofinraad van 12 maart 2019 hebben de lidstaten besloten om dit voorstel voorlopig uit te stellen in afwachting van de uitkomst van de OESO-discussie over digitaliserende economie.

De Europese vormgeving van deze initiatieven (zowel op het gebied van de digitaliserende economie als de digitaledienstenbelasting) zal rond de zomer van 2021 worden gepubliceerd. Na publicatie zal het kabinet zoals gebruikelijk de Tweede Kamer over de inzet op de hoogte stellen op basis van een Beoordeling Nieuw Commissie-voorstel (BNC-fiche). Het BNC-fiche met daarin de appreciatie van het kabinet over het voorstel zal vervolgens in de Tweede Kamer besproken worden, ten behoeve van de onderhandelingen in Brussel. Het kabinet zal deze door de Europese Commissie gepresenteerde voorstellen met een positieve grondhouding beoordelen met het oog op een spoedig resultaat.

Metadata

Rubriek(en)
Europees belastingrecht
Belastingtijdvak
2021
Instantie
MvF
Datum instantie
22 april 2021
Rolnummer
2021-0000069145
Auteur(s)
Lex Peppelenbosch
PwC
NLF-nummer
NLF 2021/0983
Aflevering
13 mei 2021
Judoreg
NFB4318

Naar de bovenkant van de pagina